epravo.cz: O vybraných novinkách v zadávání veřejných zakázek

Právo omezit lhůtu pro podávání námitek proti zadávacím podmínkám na 72 hodin před uplynutím lhůty pro podání nabídek, povinnost zadavatele poskytnout údaje o číselných údajích z nabídek, pokud o to účastník zadávacího řízení písemně požádá po skončení lhůty pro podání nabídek, či zmírnění opatření při neoznámení změn v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek – to je jen stručný výčet změn, které přinesla novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Článek JUDr. Lenky Příkazské a JUDr. Miroslavy Sivákové o vybraných novinkách v zadávání veřejných zakázek publikoval odborný server epravo.cz. Celý text si můžete přečíst ZDE.