Společníci

Jádro HSP & Partners je tvořeno třemi společníky. Pracovní tým doplňují zaměstnaní advokáti, advokátní koncipienti a právní asistenti. Náš tým také úzce spolupracuje s finančními a daňovými poradci, osvědčenými notáři, exekutory a realitní a patentovou kanceláří.

Naši právníci a spolupracující odborníci tvoří plně profesionální tým, který je schopen velmi operativně a rychle reagovat na požadavky klienta. Členové našeho právního týmu hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky.

Snažíme se vždy pečlivě pochopit cíle klienta a v co největší míře porozumět jeho podnikání či jiné činnosti tak, abychom byli schopni navrhnout zákonné a daňově účinné řešení vedoucí v nejvyšší možné míře k dosažení podnikatelských záměrů klienta. Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Uvědomujeme si hodnotu, kterou má pro klienta správné rozhodnutí ve správnou dobu, a snažíme se proto sledovat změny právních předpisů už v průběhu jejich přípravy.

Při své práci klademe důraz na prevenci vzniku soudních sporů a eliminaci nebezpečí soudní pře, která je nejen časově, ale i finančně náročná, s maximální pozorností na právní dokumenty, při vědomí, že pouze rychlá, konkrétní a praktická právní pomoc může být i účinnou. K řešení veškerých právních záležitostí přistupujeme flexibilně a na požadavky klientů reagujeme okamžitě.

Mezi další činnosti partnerů naší advokátní kanceláře náleží také výkon funkce rozhodců dle zák. č. 216/1994 Sb.

Společníci