Mgr. Jan Mučka

Honza je hrdým absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jako PF UPOL), kde v roce 2017 získal titul Mgr. V současné době je studentem doktorského studijního programu Teoretické právní vědy v oboru Občanské právo na PF UPOL.

Před nástupem do naší kanceláře absolvoval v rámci studií trestněprávní kliniku či studentskou právní poradnu. Zároveň však získával zkušenosti z rozličných právnických profesí i přímo v praxi, když dlouhodobě působil jak v regionální advokátní kanceláři, tak i na právním oddělení největšího výrobce automobilů v ČR. Od konce roku 2016 pak působí v naší kanceláři, nejprve na pozici právního praktikanta, advokátního koncipienta, nyní na pozici advokáta s generální praxí. Aktivně ovládá angličtinu a pasivně polštinu a španělštinu.

Honza prezentoval své odborné příspěvky na rozličných mezinárodních konferencí pořádaných jak v zahraničí (Universitat de Valencia ve Španělsku či Anadolu Univesity v Turecku), tak u nás. Rovněž je členem Street Law, uskupení, jehož cílem je přiblížit právo laikům. Právo je doslova Honzovým koníčkem, což se společně s jeho zdravým zápalem pro věc odráží i na jeho práci. Honza navíc již od svých 5 let hraje na klavír, a tak moc dobře ví, co znamená vytrvalost, píle, přesnost a pečlivost.

Členství ve sdruženích či jiných uskupení:

– Česká advokátní komora

– Street Law Team

– kapela Come and Play

Advokáti