Koncipienti a právní asistenti

Společníky a advokáty doplňuje mladý tým tvořený advokátními koncipienty a právními asistenty. Naši advokátní koncipienti vykonávají svou praxi v celé šíři platného práva, přičemž každý z nich má kromě obecné právní agendy na starost konkrétní úsek či odvětví, jehož jsou garanty jednotliví společníci či advokáti. Mgr. Vysloužil se věnuje převážně správnímu právu, daňovému právu, právu životního prostředí, stavebnímu a pozemkovému právu a pracovnímu právu. Mgr. Sedlářová vykonává právní praxi ve všech oblastech práva, včetně mezinárodního a evropského.

Tento stále dynamicky se rozvíjející a perspektivní tým je schopen poskytovat právní služby nejen v českém a slovenském jazyce, ale každý z jeho členů hovoří také plynně anglicky, případně i některým z dalších světových jazyků.

Naši advokátní koncipienti se účastní řady soudních jednání, jsou schopni pod vedením konkrétního advokáta zastupovat klienty v trestních a správních řízení a v neposlední řadě spolupracují se svými kolegy na tvorbě právních rozborů a analýz.

Samozřejmostí je i jejich osobní profesní rozvoj, kterému je kladen v naší kanceláři velký důraz, a to u všech členů týmu. Advokátní koncipienti se účastní řady odborných seminářů či panelových diskusí, které jim umožňují dále prohlubovat své odborné znalosti a následně je aplikovat v praxi. S ohledem na šíři a rozsah právních služeb poskytovaných naší kanceláří mají tito mladí kolegové bezprostřední možnost ověřit své teoretické znalosti ze všech právních oblastí v praxi a nadále tím obohacovat svou kvalifikaci o takto nabyté praktické zkušenosti.

Koncipienti
Mgr. Miroslav Vysloužil

T: 581 282 221
e-mail: vyslouzil@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Jana Hadová

T: 731 391 470
e-mail: hadova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Karolína Foukalová

T: +420 731 548 239
e-mail: foukalova@akhsp.cz
Zobrazit profil

JUDr. Miroslava Siváková

T: +420 737 224 584
e-mail: sivakova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Marcela Vaňková

T: +420 734 467 843
e-mail: vankova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Sára Svobodová

právní asistentka

T: 603 577 693
email: recepce.praha@akhsp.cz

Mgr. Vojtěch Hermann

T: +420 739 385 854
e-mail: hermann@akhsp.cz
Zobrazit profil