Mgr. Marcela Vaňková

Marcela se stala součástí našeho týmu poté, co v květnu 2023 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V průběhu studií získala zkušenosti v advokátní kanceláři zabývající se občanským právem, pracovním právem a právem obchodních společností.

Během studií se zapojila do projektu SGS, coby specifického vysokoškolského výzkumu, do kterého přispěla svou diplomovou prací na téma „Smrt jako objektivní právní skutečnost“.

V rámci své praxe se zabývala rovněž rodinným právem, internetovým právem a právem duševního vlastnictví se zaměřením na ochranné známky.

Při své práci v advokátní kanceláři využila rovněž své znalosti německého jazyka, které nabyla praxí v jazykové škole a absolvováním kurzů Úvod do německého trestního, občanského, pracovního a ústavního práva.

 

Koncipienti a právní asistenti