Mgr. Tomáš Kadlec

Mgr. Tomáš Kadlec vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Má za sebou bohatou praxi: měsíční stáž u Okresního soudu v Chrudimi na trestním úseku, cca 1,5 roku jako student v brněnské advokátní kanceláři Tesařová & Kubíková s.r.o. (později Coufalová & Kubíková s.r.o.) – generální praxe (občanské, obchodní, trestní, rodinné, správní právo aj., měsíční stáže na Okresním státním zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou a Okresním státním zastupitelství v Pardubicích. Déle než rok působil jako koncipient v advokátní kancelář J&K LawPartners, s.r.o., kde se podílel na obhajobě ve významných mediálních trestních kauzách ČR a věnoval se obhajobě v menších trestních kauzách (včetně vazebního řízení), právu občanskému, obchodnímu a právu finančnímu (daňovému-trestnímu). Během studií se Tomáš účastnil projektu Street Law, spočivájícího ve výuce spotřebitelského práva na středních školách. Dále zvítězil v rámci fakultního kola studentské vědecké odborné činnosti v kategorii trestního práva, s prací na téma Specifika trestního řízení vedeného proti právnické osobě se ve dvoučlenném týmu umístil na 3. místě československé SVOČ 2017.

Mgr. Tomáš Kadlec se s ohledem na svou dosavadní praxi specializuje na trestní právo, věnuje se ale i právu občanskému, obchodnímu a daňovému. Hovoří anglicky, pasivně se domluví německy.

T: 603 197 672

email: kadlec@akhsp.cz

Koncipienti
Mgr. Miroslav Vysloužil

T: 581 282 221
e-mail: vyslouzil@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Jana Hadová

T: 731 391 470
e-mail: hadova@akhsp.cz
Zobrazit profil

JUDr. Miroslava Siváková

T: +420 737 224 584
e-mail: sivakova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Marcela Vaňková

T: +420 734 467 843
e-mail: vankova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Sára Svobodová

právní asistentka

T: 603 577 693
email: recepce.praha@akhsp.cz

Mgr. Vojtěch Hermann

T: +420 739 385 854
e-mail: hermann@akhsp.cz
Zobrazit profil