Advokáti

Kromě samotných společníků jsou součástí týmu advokátní kanceláře rovněž advokáti specializovaní na různé oblasti práva tak, že každý z nich vedle generálních právních služeb poskytuje i právní služby ve specifičtějších oborech práva.

Hlavní náplní advokátů je vedle řešení sporů před obecnými a rozhodčími soudy také tvorba smluvních dokumentů a v neposlední řadě zpracovávání specializovaných právních analýz korespondujících s aktuálními potřebami konkrétního klienta. Naši advokáti působí po celém území České republiky a jsou tak schopni poskytovat právní služby s vysokou mírou flexibility, přizpůsobit se a vyhovět konkrétním požadavkům klienta.

Rádi Vás přivítáme v našich kancelářích v Přerově, Praze, Ostravě a Čadci. Jsme připraveni Vám poskytnout právní službu na té nejvyšší úrovni.

V našem týmu jsou specialisté mimo jiné na pracovní právo, správní právo včetně práva stavebního, právo směnečné a šekové, insolvenční právo, právo výstavby technologií a větších stavebních celků a další. Je samozřejmostí, že všichni kolegové jsou vybaveni jazykovými znalostmi a je standardem naší kanceláře poskytování právní služby v některém ze světových jazyků.

Náš tým je zárukou efektivního řešení všech právních záležitostí, profesionálního postupu, osobního přístupu ke všem klientům a jejich problémům a aplikace nejvyšších profesních standardů. V rámci naší společnosti je dbáno na osobní rozvoj všech členů týmu a průběžné vzdělávání, neboť právo je jedním z těch oborů, v němž dochází k častým mnohdy turbulentním změnám. Je tak zaručeno, že každý odborník je vždy schopen poskytovat své služby na maximální odborné úrovni při využití nejnovějších poznatků a s možností aplikace aktuální judikatury i veškeré dostupné odborné literatury, kdy znalost účinných právních předpisů je samozřejmostí.

Advokáti
Mgr. Jakub Jančovič

T: 581 262 210
e-mail: jancovic@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švecová

T: 581 282 233
e-mail: svecova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Sedlářová

T: 581 282 235
e-mail: sedlarova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Ester Šamajová

T: 728 820 396
e-mail: samajova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Adam Preissler

T:
e-mail: preissler@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Karolína Foukalová

T: +420 731 548 239
e-mail: foukalova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Milan Jelínek

T: +420 731 548 481
e-mail: jelinek@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Jan Mučka

T: 581 282 208
e-mail: mucka@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Tomáš Kadlec

T: 603 197 672
e-mail: kadlec@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švestková

T: 581 282 235
e-mail: svestkova@akhsp.cz
Zobrazit profil