Mgr. Jakub Jančovič

Mgr. Jakub Jančovič je úspěšným absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2010 získal titul magistr. Během svého studia působil jako praktikant v HSP & Partners, kde po ukončení studií pokračoval na pozici advokátního koncipienta a po úspěšném složení advokátních zkoušek v únoru 2014 zde pokračuje na pozici advokáta.

Jakub svou praxi vykonává ve všech oblastech práva, jeho specializací je však insolvenční právo, v rámci kterého pro své klienty zpracovává insolvenčních návrhy a zastupuje je jako věřitele v následných insolvenčních řízeních. Jakub se rovněž věnuje obchodnímu a občanskému právu, kdy stěžejní agendu představuje analýza a zpracování smluvní dokumentace a úprava závazkových vztahů. V neposlední řadě pak Mgr. Jančovič působí jako obhájce v trestním řízení. Má aktivní znalost anglického jazyka.

T: 581 262 210
e-mail: jancovic@akhsp.cz

Advokáti
Mgr. Jakub Jančovič

T: 581 262 210
e-mail: jancovic@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švecová

T: 581 282 233
e-mail: svecova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Sedlářová

T: 581 282 235
e-mail: sedlarova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Ester Šamajová

T: 728 820 396
e-mail: samajova@akhsp.cz
Zobrazit profil

JUDr. Veronika Říhová

T: 731 105 062
e-mail: suchomelova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Klára Voznicová

T: 605 292 332
e-mail: voznicova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Adam Preissler

T:
e-mail: preissler@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Milan Jelínek

T: +420 731 548 481
e-mail: jelinek@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Jan Mučka

T: 581 282 208
e-mail: mucka@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Tomáš Kadlec

T: 603 197 672
e-mail: kadlec@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švestková

T: 581 282 235
e-mail: svestkova@akhsp.cz
Zobrazit profil