Mgr. Jakub Jančovič

Mgr. Jakub Jančovič je úspěšným absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2010 získal titul magistr. Během svého studia působil jako praktikant v HSP & Partners, kde po ukončení studií pokračoval na pozici advokátního koncipienta a po úspěšném složení advokátních zkoušek v únoru 2014 zde pokračuje na pozici advokáta.

Jakub svou praxi vykonává ve všech oblastech práva, jeho specializací je však insolvenční právo, v rámci kterého pro své klienty zpracovává insolvenčních návrhy a zastupuje je jako věřitele v následných insolvenčních řízeních. Jakub se rovněž věnuje obchodnímu a občanskému právu, kdy stěžejní agendu představuje analýza a zpracování smluvní dokumentace a úprava závazkových vztahů. V neposlední řadě pak Mgr. Jančovič působí jako obhájce v trestním řízení. Má aktivní znalost anglického jazyka.

T: 581 282 208
e-mail: jancovic@akhsp.cz

Advokáti