JUDr. Miroslava Siváková

Zkušená právnička zejména v oblasti veřejného sektoru je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.). Rigorózní řízení absolvovala a titul JUDr. získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své rigorózní práci se zabývala tématem veřejné podpory podnikání financované z fondů Evropské unie. V rámci své praxe se zabývala právem veřejného zadávání, obchodním, majetkovým a rozpočtovým právem, právem veřejné podpory a legislativou. Zkušenosti má v oblasti strategických veřejných zakázek národních i těch s mezinárodním prvkem (akvizice ze zahraničí, akvizice přes mezinárodní veřejnoprávní agenturu obranné aliance), včetně zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Jako právník participovala na některých významných státních projektech. Dále se zabývala veřejnou podporou, zejména dotacemi z fondů Evropské unie. Nejvíce se zaměřovala na podporu podnikání malých a středních podniků včetně podpory exportu. Další zkušenosti nabyla v oblasti legislativy, kdy pracovala na jednom z vládních prioritních e-Government projektů v oblasti práva a IT týkajícího se digitalizace právních předpisů. Konstantně se vzdělává v oblasti práva a managementu, účastnila se i zahraničního ad hoc vzdělávání v oblasti politik podpory podnikání malých a středních podniků.

K řešení kauz přistupuje komplexně a strategicky. Při své práci uplatňuje manažerské, organizační a analytické schopnosti. V naší kanceláři se zabývá různými oblastmi. Služby poskytuje v českém a anglickém jazyce, ale i ve slovenském jazyce.