JUDr. Květoslav Hlína

JUDr. Květoslav Hlína spolu s JUDr. Zdeňkem Novákem v roce 1991 založili společnou advokátní kancelář, která od 1.1.2013 působí v poskytování právních služeb pod obchodní firmou HSP & Partners advokátní kancelář JUDr. Květoslav Hlína je řídícím společníkem kanceláře.

JUDr. Květoslav Hlína je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 1986. Následující rok na téže právnické fakultě po složení rigorózní zkoušky získal titul JUDr. Svou profesní kariéru zahájil na Okresním soudě v Chrudimi, dále působil na Okresním státním zastupitelství v Přerově, kde pracoval až do okamžiku přechodu k výkonu advokacie.

Specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti práva obchodního se zaměřením na akvizice a závazkové právo v investicích, stavebnictví, chemickém průmyslu, energetice a potravinářství, zaměřuje se také na výkon obhajoby v trestních věcech. Za svou profesní kariéru úspěšně vedl obhajoby v mnoha významných trestněprávních kauzách. Poskytuje komplexní právní služby týkající se řízení obchodních společností (tzv. corporate governance).

JUDr. Hlína se zúčastnil velkého počtu významných akvizic klientů advokátní kanceláře, jejichž hodnota ve více případech přesáhla i částku 1 miliardy Kč. Hned v počátku své profesní kariéry advokáta se podílel také na restitučních sporech a soudních rehabilitacích.

Rovněž poskytoval právní službu při realizaci mnoha zásadních investičních akcí klientů advokátní kanceláře. V oblasti trestní obhajoby se mu v rámci jeho praxe podařilo dosáhnout ve prospěch klientů advokátní kanceláře řady pro ně pozitivních rozhodnutí.

JUDr. Hlína pasivně ovládá němčinu a ruštinu.

T: 581 282 200
e-mail: hlina@akhsp.cz

Společníci