Mgr. Martina Švecová

Mgr. Švecová v roce 2010 úspěšně absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již v průběhu svého studia na olomoucké právnické fakultě působila jako praktikantka v Advokátní kanceláři Friedelová, Milatová, Pěnkava v.o.s., později absolvovala praxi na Okresním soudě v Prostějově, přičemž poslední rok studia již působila u HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s..

V HSP & Partners vykonává svou praxi advokáta ve všech oblastech práva. Martina ovládá anglický jazyk a má pasivní znalost jazyka francouzského.

T: 581 282 233
e-mail: svecova@akhsp.cz

Advokáti