Mgr. Miroslav Vysloužil

Mgr. Vysloužil je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky nastoupil v roce 1997 na Ministerstvo životního prostředí, územní odbor pro olomouckou a zlínskou oblast, jako právník se specializací na právo životního prostředí, stavební právo, správní právo, přestupky a správní delikty, opatření obecné povahy atd. Později se stal také zástupcem vedoucího územního odboru.

Od února 2014 působí v HSP & Partners jako advokátní koncipient se zaměřením na správní právo v celé šíři, daňové právo, právo životního prostředí, stavební a pozemkové právo, pracovní právo. Pasivně ovládá anglický a ruský jazyk.

 

Koncipienti