Mgr. Jana Hadová

Mgr. Jana Hadová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021. V průběhu studií získala zkušenosti v advokátní kanceláři zabývající se občanským právem a právem obchodních společností. Během studií rovněž působila v projektu Centra právních dovedností, a to konkrétně projektu PPP (První právní pomoc). V průběhu své praxe získala zkušenosti i z oblasti správy a vymáhání pohledávek. Rovněž se zúčastnila i školení na ochranu osobních údajů (GDPR). Absolvovala stáže na trestním i civilním úseku u Okresního soudu v Nymburce a Okresního soudu v Hradci Králové. V rámci své praxe se zabývala především právem občanským, oblastí vymáhání pohledávek a právem obchodních společností.

V advokátní kanceláři HSP&Partners zaměřila svou pozornost mimo jiné i na problematiku veřejných zakázek.

T: 731 391 470

email: hadova@akhsp.cz

 

 

Koncipienti