Mgr. Ester Šamajová

Mgr. Ester Šamajová studovala s výborným prospěchem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií absolvovala právní praxi v regionální advokátní kanceláři a kanceláři insolvenčního správce. Promovala v roce 2009. Od té doby působí v advokacii. V průběhu své dosavadní praxe se věnovala především právu občanskému, trestnímu, rodinnému, exekučnímu a oblasti vymáhání pohledávek či rozhodčího řízení. Poskytovala i právní konzultační poradenství veřejnému zadavateli v rámci několika výběrových řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek a při komunikaci s uchazeči. V posledních letech aktivně spolupracuje s insolvenčním správcem, kterého zejména zastupuje v incidenčních sporech. Na úrovni konzultací dlouhodobě spolupracuje také s uměleckou odborovou organizací, pro kterou řeší pracovně právní záležitosti. S advokátní kanceláří HSP & Partners spolupracuje od roku 2017. Nadále svou praxi vykonává ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské včetně rodinného, obchodní, pracovní či insolvenční. Stěžejní náplň její práce tvoří analýza smluvních dokumentů a poskytování komplexního právního poradenství obchodní společnosti. Působí rovněž jako obhájce v trestním řízení.

T: 728 820 396

email: samajova@akhsp.cz

Advokáti
Mgr. Jakub Jančovič

T: 581 262 210
e-mail: jancovic@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švecová

T: 581 282 233
e-mail: svecova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Sedlářová

T: 581 282 235
e-mail: sedlarova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Ester Šamajová

T: 728 820 396
e-mail: samajova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Adam Preissler

T:
e-mail: preissler@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Karolína Foukalová

T: +420 731 548 239
e-mail: foukalova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Milan Jelínek

T: +420 731 548 481
e-mail: jelinek@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Jan Mučka

T: 581 282 208
e-mail: mucka@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Tomáš Kadlec

T: 603 197 672
e-mail: kadlec@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švestková

T: 581 282 235
e-mail: svestkova@akhsp.cz
Zobrazit profil