Mgr. Ester Šamajová

Mgr. Ester Šamajová studovala s výborným prospěchem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií absolvovala právní praxi v regionální advokátní kanceláři a kanceláři insolvenčního správce. Promovala v roce 2009. Od té doby působí v advokacii. V průběhu své dosavadní praxe se věnovala především právu občanskému, trestnímu, rodinnému, exekučnímu a oblasti vymáhání pohledávek či rozhodčího řízení. Poskytovala i právní konzultační poradenství veřejnému zadavateli v rámci několika výběrových řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek a při komunikaci s uchazeči. V posledních letech aktivně spolupracuje s insolvenčním správcem, kterého zejména zastupuje v incidenčních sporech. Na úrovni konzultací dlouhodobě spolupracuje také s uměleckou odborovou organizací, pro kterou řeší pracovně právní záležitosti. S advokátní kanceláří HSP & Partners spolupracuje od roku 2017. Nadále svou praxi vykonává ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské včetně rodinného, obchodní, pracovní či insolvenční. Stěžejní náplň její práce tvoří analýza smluvních dokumentů a poskytování komplexního právního poradenství obchodní společnosti. Působí rovněž jako obhájce v trestním řízení.

T: 734 363 336

email: samajova@akhsp.cz

Advokáti
Mgr. Jakub Jančovič

T: 581 262 210
e-mail: jancovic@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švecová

T: 581 282 233
e-mail: svecova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Sedlářová

T: 581 282 235
e-mail: sedlarova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Ester Šamajová

T: 734 363 336
e-mail: samajova@akhsp.cz
Zobrazit profil

JUDr. Veronika Suchomelová

T: 734 363 336
e-mail: suchomelova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Klára Voznicová

T: 734 363 336
e-mail: voznicova@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Milan Jelínek

T: +420 731 548 481
e-mail: jelinek@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Jan Mučka

T: 581 282 208
e-mail: mucka@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Tomáš Kadlec

T: 734 363 336
e-mail: kadlec@akhsp.cz
Zobrazit profil

Mgr. Martina Švestková

T: 581 282 235
e-mail: svestkova@akhsp.cz
Zobrazit profil