Změny ve zveřejňování datových schránek aneb Kam zmizela moje „datovka“?

Dne 1. února 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která přinesla změnu v principu zveřejňování datových schránek fyzických a podnikajících fyzických osob v seznamu jejich držitelů. Adresy datových schránek uvedených osob byly dříve automaticky do seznamu zapisovány a pro výmaz bylo zapotřebí aktivního jednání držitele (tzv. opt-out režim). S účinností novely byly datové schránky ze seznamu vymazány a jejich opětovné zveřejnění je možné pouze na žádost držitele. Změny se nedotýkají datových schránek právnických osob ani orgánů veřejné moci.

Přestože však datové schránky nadále nebudou vedeny ve veřejném seznamu, neznamená to, že by nebylo možné na ně zasílat datové zprávy. Po přihlášení se do portálu datové schránky je totiž jejich vyhledání pro potřeby odeslání datových zpráv stále možné. Novela tedy především přispívá k ochraně osobních údajů fyzických osob podnikatelů i nepodnikatelů, praktické fungování systému datových schránek a výměny datových zpráv však neovlivní.

Pokud tedy máte datovou schránku a přejete si, aby byla volně dohledatelná v seznamu držitelů datových schránek, dostupného na https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/, stačí v nastavení datové schránky udělit se zveřejněním údajů souhlas. I bez souhlasu ale bude Vaše datová schránka dohledatelná pro účely odesílání zpráv těmi, kdo jsou ke své datové schránce přihlášeni.

 

autor: Mgr. Karolína Foukalová, advokátka