Změny v zákoně o spotřebitelském úvěru

K 1.12.2016  nabyl účinnosti zákon č. 257/2016,  o spotřebitelském úvěru, který zcela nově upravuje podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů, spotřebitelských úvěrů na bydlení.  Významným způsobem reguluje práva a povinnosti poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů. Zavádí také zcela nové pojmy, jako je samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. Pro výkon činnosti bude nutná registrace u České národní banky. Zákon stanovuje přísné zákonné lhůty, do nichž je nutno splnit jednotlivé zákonné povinnosti tak, aby i stávající poskytovatelé/zprostředkovatelé mohli kontinuálně ve své činnosti pokračovat.

autor: JUDr. Lenka Příkazská