Zjednodušení zakládání nízkokapitálových společností s ručením omezeným se blíží

Poslanci v úterý 21. ledna 2020 na své 40. schůzi projednávali mj. i novelu zákona o obchodních korporacích (Senát ji Poslanecké sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy). Jednou z novinek, které návrh novely i po zásahu horní komory Parlamentu České republiky obsahuje, je možnost splatit vklad do společnosti s ručením omezeným i jiným způsobem v případě, kdy nepřesáhne výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč[1].

Cílem této legislativní změny je dle důvodové zprávy zlevnit a zrychlit zakládání a vznik nízkokapitálových společností s ručením omezeným, tak aby jej bylo možné učinit v rámci jedné návštěvy notáře.

Návrh zákona ve znění schváleném senátem byl přijat. Pro hlasovalo 152 přítomných poslanců, 14 se jich zdrželo, nikdo nebyl proti. Peněžitý vklad tak již nebude nutné splácet na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva. Bude-li např. klasické „korunové eseróčko“ zakládat jediný zakladatel, může složit svůj vklad notáři, který bude správcem vkladů. Předpokládáme, že je tato změna s to naplnit zákonodárcem předpokládaný cíl.

[1] Nově vložený § 26 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) po přijetí novely

autor: Mgr. Milan Jelínek