Založení účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

Za zdaňovací období roku 2021 je možné požádat správce daně o předání účetní závěrky přiložené k přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 příslušnému rejstříkovému soudu prostřednictvím žádosti obsažené v daňovém přiznání. Podání však musí splňovat veškeré podmínky a náležitosti dle daňového řádu.

Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci týkající se novely zákona účetnictví (Zdroj: www.financnisprava.cz), kterou je s účinností od 1. 1. 2021 umožněno účetním jednotkám požádat správce daně v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 o předání přiložené účetní závěrky příslušnému rejstříkovému soudu namísto účetní jednotky.

Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účinnou ode dne 1. ledna 2021, mohou účetní jednotky využít zvláštní způsob zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. Formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 obsahuje Přílohu k položce 11 I. oddílu daňového přiznání s označením 25 5404/I MFin 5404/L – vzor č. 1 „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“. Takto mohou postupovat účetní jednotky, které nepředávají účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky.

Tato možnost by měla určitým způsobem přispět ke snížení administrativní zátěže a odstranit duplicitu při odevzdávání stejných formulářů vícero orgánům veřejné moci.

V případě, kdy daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, který je k tomu zplnomocněný, není pro žádost o předání účetní závěrky potřeba nová plná moc. Pokud by se však jednalo o nepřípustné podání, správce daně účetní závěrku ke zveřejnění nepředá. Účetní závěrka se předá ke zveřejnění do sbírky listin až v momentu, kdy podání splňuje veškeré legislativou stanovené podmínky.

autor: Mgr. Pavel Piňos