Výpis z rejstříku, prosím!

Obecně může zaměstnavatel vyžadovat informace týkající se trestněprávní bezúhonnosti pouze tehdy, pokud mu to ukládá zákon (např. jednatelé) nebo existuje přiměřený a ospravedlnitelný důvod vztahující se k povaze práce. Vyžadování údajů o bezúhonnosti v případě uchazečů o zaměstnání musí být také odůvodněno podstatným a rozhodujícím požadavkem pro výkon zaměstnání, které má uchazeč vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Pokud toto zaměstnavatel neprokáže, pak se může požadavek na tyto informace považovat za diskriminační, resp. v rozporu s ochranou osobnosti. Odůvodněnost musí být posuzována případ od případu dle pozice, o kterou uchazeč uchází.

autor: JUDr. Jana Hrbáčková