Zasedání LIBRALEX: Umělá inteligence v oblasti justice

Ve dnech 15. a 16.2.2019 se ve Frakfurtu nad Mohanem konalo další pravidelné zasédání mezinárodního sdružení  advokátních kanceláří LIBRALEX, jehož je je naše advokátní kancelář členem. Tentokráte se funkce hostitele a hlavního organizátora ujala místní advokátní kancelář Büsing Müffelmann & Theye Rechtsanwälte und Notare. Samozřejmě tady nemohl chybět ani náš zástupce.

Hlavním projednávaným tématem byla „Umělá inteligence v oblasti justice“. Odborný seminář na toto téma vedl Prof. Dr. Wilfried Bernhardt z berlínské pobočky pořádající advokátní kanceláře.

Tak jako i v jiných odvětvích, ani oblast justice nemine v blízké budoucnosti výraznější vzestup moderních IT technologií a umělé inteligence. V současnosti využívané nástroje umělé inteligence, jako např. právní informační systémy obsahující úplná znění norem, komentáře k jednotlivým zákonným ustanovením či aktuální judikaturu, jsou s největší pravděpodobností jen základním předstupněm daleko výraznějších vlivů umělé inteligence, které budou v budoucnosti součástí každodenního života v právním i justičním sektoru.

Byť se dnes jedná o myšlenku jen těžko prakticky představitelnou, je faktem, že se odborná veřejnost v rámci diskusních fór začíná zcela seriózně zabývat velmi futuristicky znějícími instituty, jako např. e-soudce (robot), kdy by v rámci některých soudních agend mohl v roli soudce nahradit lidský prvek prostředek umělé inteligence. Ze zahraničních zkušeností je známo, že se v soudnictví umělá inteligence již jako pomůcka používá nebo alespoň testuje. Algoritmy, jež jsou využívány k předpovídání možnosti opakování trestné činnosti, si už dnes např. pomáhají soudci v některých státech USA.

Nastolený trend se snaží podchytit i EU, a to postupnou iniciací kroků vedoucích ke zlepšení přístupu ke spravedlnosti v rámci celé EU a rozvojem evropské e-justice. Dne 6.12.2018 přijala Rada strategii a akční plán pro rozvoj e-justice na období let 2019–2023 (tzv. „EU – multi annual e-Justice action Plan 2019 – 2023“).

Hlavním nástrojem, který byl vyvinuty pro zlepšení přístupu k informacím v oblasti e-justice, je portál e-justice. Obsahuje informační stránky, vyhledávací nástroje a dynamické formuláře s cílem zlepšit a usnadnit uživatelský komfort. Tento portál bude dále rozvíjen a rozšiřován během příštího akčního plánu. Toto aktuální téma a další vývoj v oblasti e-justice jistě vyvolá podnětné diskuse při některém z nadcházejících zasedání LIBRALEX.

e-justice je portál:

  • jehož prostřednictvím je zjednodušován a zlepšován přístup ke spravedlnosti, mimo jiné digitalizací přeshraničních právních postupů,
  • který není omezen jen na jednu konkrétní oblast práva a je zaměřen na občany, společnosti, právníky, justiční orgány, apod.

V období let 2019–2023 se v rámci EU práce na e-justici zaměří zejména na 3 hlavní cíle:

  • zlepšení přístupu k informacím v oblasti justice,
  • pokračování v digitalizaci soudních a mimosoudních řízení s cílem poskytnout snazší a rychlejší přístup k soudům,
  • zajištění technického provádění a řízení vnitrostátních systémů e-justice k usnadnění propojení a interoperability mezi systémy členských států.

autor: JUDr. Lenka Příkazská