Smluvní povinnost mlčenlivosti – předmět díla

Objednatel nesmí porušit smluvní povinnost mlčenlivosti ohledně předmětu díla, týká-li se komunikace objednatele se subdodavateli, výslovně schválenými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem, předmětu díla v rozsahu, v němž subdodavatelů dílo realizují na základě subdodavatelské smlouvy. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 23 Cdo 538/2014 ze dne 27.8.2014.

Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí potvrdil rozhodnutí nižších soudů, když judikoval, že se objednatel dopustil porušení smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti o rozsahu předmětu díla, když subdodavatelům zhotovitele v rámci obchodního jednání uvedl, že se od zhotovitele v rámci jejich obchodního jednání dověděl, že zhotovitel má v úmyslu omezit rozsah prováděných subdodávek díla, případně některé smlouvy vypovědět. Závazek z převzaté povinnosti mlčenlivosti tak působí navenek vůči všem osobám, ledaže je výslovně ujednáno, vůči kterým osobám není nutné povinnost mlčenlivosti zachovávat.

 

autor: Mgr. Jakub Jančovič

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *