Skončí střídání letního a zimního času už příští rok?

Předpokládá to alespoň plán Evropské komise, která navrhla zrušit směrnici upravující sezónní změny času. V současné době Evropská unie (dále jen EU) totiž určuje, že se dvakrát do roka musí měnit čas, aby se zohlednila měnící se délka denního světla a maximálně využila jeho dostupnost v daném období. Ráno poslední neděli v březnu se hodiny posunou o jednu hodinu vpřed, naopak ráno poslední neděli v říjnu se ručičky přetočí o jednu hodinu nazpět.

Členské státy by se měly nejpozději do dubna 2019 samy rozhodnout, zda se jejich občané budou řídit letním nebo zimním časem. Poslední povinná změna ze zimního na letní čas by tedy proběhla v neděli 31. března 2019. Ty členské státy, který budou chtít trvale přejít na čas zimní, to budou moci udělat při poslední změně letního času na zimní v neděli 27. října 2019. Později už žádné další sezónní změny času nebudou možné.

Aby se plán podařilo realizovat skutečně už v příštím roce, musí návrh Evropské komise ještě odsouhlasit (a přijmout příslušná legislativní opatření) jednotlivé členské státy a Evropský parlament, a to nejpozději do března 2019. Evropský parlament musí tedy schválit návrh předmětné směrnice, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje dosud platná směrnice 2000/84/ES, členské státy pak musí upravit vlastní příslušnou legislativu.

Sezónní změny času v současné době upravuje především:

Pokud navrhovaná změna nebude přijata, platí pro Českou republiku i nadále právní úprava obsažená ve shora citovaném prováděcím nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021.

Počátek a konec letního času je zde naplánován takto:

  1. Letní čas se zavádí

a) v roce 2017 dnem 26. března,

b) v roce 2018 dnem 25. března,

c) v roce 2019 dnem 31. března,

d) v roce 2020 dnem 29. března,

e) v roce 2021 dnem 28. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

     2. Letní čas končí

a)v roce 2017 dnem 29. října,

b)v roce 2018 dnem 28. října,

c)v roce 2019 dnem 27. října,

d)v roce 2020 dnem 25. října,

e)v roce 2021 dnem 31. října.

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

 

Prováděcí nařízení vlády č. 363/2016 Sb. upravuje také vliv změny času na stanovenou týdenní pracovní dobu u zaměstnanců, a to takto:

(1) Těm, kterým počátek letního času v letech 2017 až 2021 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší.

(2) Těm, kterým konec letního času v letech 2017 až 2021 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu delší.

autor: JUDr. Lenka Příkazská