Pražský dopravní podnik uspěl u Nejvyššího soudu ČR

Naše advokátní kancelář by se ráda podělila o velký úspěch, kterého dosáhla při zastupování společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále také jako DPP), v jednom ze sporů o výstupy ze stanic metra. Dopravnímu podniku bude vráceno cca 24 mil. Kč, které po něm neoprávněně žádala společnost Koruna Palace Assets a.s.

Nejvyšší soud ČR zrušil prvostupňový rozsudek a stejně tak i rozsudek odvolacího soudu v tzv. „kauze Paláce Koruny“. Jak např. informovalo Aktuálně.cz[1] DPP byl původně povinen uhradit vlastníkovi secesního paláce Koruna na Václavském náměstí částku ve výši cca 24 mil. Kč z titulu bezdůvodného obohacení. Naše advokátní kancelář převzala právní zastoupení DPP v pozdnějším stádiu sporu, avšak podařilo se nám docílit zrušení zcela absurdních rozhodnutí soudů nižších instancí. Pro DPP se jedná o velký úspěch, zejména co se týče postupu v dalších obdobných sporech, neboť doposud tvořila uvedená rozhodnutí precedens, že by se měl dopravní podnik bezdůvodně obohacovat na úkor osob, které již od 90. let věděly o existenci vstupů a výstupů ze stanic metra v jejich nemovitostech.

[1] https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/dopravni-podnik-musi-zaplatit-24-milionu-majiteli-palace-kor/r~959f0aa2ab1d11e58dc0002590604f2e/

autor: Mgr. Milan Jelínek