Práce na novém trestním řádu

Ministerstvo spravedlnosti České republiky pracuje na novém trestním řádu, jenž by měl nahradit stávající trestní řád z roku 1961. Vedle příprav na novém civilním řádu soudním jde o další významný krok v rámci rekodifikace procesních předpisů.

Resort spravedlnosti si od nového trestního kodexu slibuje zjednodušení průběhu trestního řízení, resp. zkrácení doby mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele. Počítá se tak mimo jiné s možností zkrátit přípravné řízení při vyšetřování přečinů či s rozšířením možností, kdy bude možné uzavřít dohodu o vině a trestu.

Koncept nového trestního řádu dále přináší například tyto novinky:

  • dokumentace průběhu trestního řízení elektronickým informačním systémem,
  • zjednodušené vyšetřování konané v případě všech přečinů (tj. u všech nedbalostních trestných činů a u úmyslných trestných činů s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody do 5 let),
  • zavedení institutu tzv. soudce pro přípravné řízení,
  • možnost sjednat dohodu o vině a trestu u trestných činů bez omezení (nyní nelze u zvlášť závažných zločinů),
  • možnost připustit uložení trestního příkazu i pro mladistvé pachatele,
  • omezení čtení obžaloby (je-li obžaloba obsáhlá, přednesou se pouze její podstatné body), protokolů o výslechu či listinných důkazů,
  • rozšíření možnosti soudu přerušit závěrečnou řeč či poslední slovo (v případech, kdy řečník vybočuje zřejmě z rámce projednávané věci, nebo opakuje-li znovu to, co již uvedl),
  • možnost obžalovaného prohlásit v řízení před soudem svou vinu, důsledkem čehož bude upuštěno od dokazování v rozsahu takového prohlášení a snížena hranice trestu odnětí svobody o jednu třetinu) atd.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo stěžejní části nového trestního řádu na webové stránce http://tpp.justice.cz, která je zároveň místem, kde může laická a odborná veřejnost vznést své připomínky k navrhované podobě trestního procesu. Možnost zohlednění názorů veřejnosti při samotných přípravách nového trestního řádu lze jistě jen uvítat.

autor: JUDr. Peter Procek