Poplatníkem daně z nemovitostí se s účinností nového daňového balíčku stává také uživatel majetku státu

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tato novela označovaná také jako konsolidační balíček přinesla rozsáhlé změny více jako šedesáti právních předpisů, a to včetně zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Kromě nemalých změn v samotném výpočtu výše daně z nemovitých věcí, které by mělo podle důvodové zprávy k zákonu č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, přinést zvýšení příslušné daně o 20-100 %, zákon přináší také o poznání méně medializované změny ve vymezení poplatníků.

Osobou povinnou odvádět státu daň z nemovitosti nově budou také někteří uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. § 3 odst. 4 a § 8 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, totiž nově stanoví poplatkovou povinnost také uživatelům pozemků, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Není přitom rozhodné, zda zmínění noví poplatníci daně užívají vymezené nemovitosti na základě smlouvy, či jsou oprávněni k užívání nemovitých věcí z jiného titulu. Dokonce ani ujednání ve stávajících smlouvách osvobozující uživatele státních nemovitostí od placení daně z nemovitých věcí nebudou podle vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových považována za platná.

Subjekty, kteří se tak stali novými poplatníky daně z věcí nemovitých, tzn. ti poplatníci, kteří byli uživateli vymezených nemovitostí k 1. lednu 2024, tak měli také povinnost do 31. ledna 2024 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud tak ještě neučinili, lze jim jedině doporučit daňové přiznání co nejdříve podat. Pokud jej totiž podle § 15a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, podají i po lhůtě, aniž by k tomu byli správcem daně vyzváni, nebudou mít povinnost zaplatit pokutu za opožděné tvrzení daně.

I další zmíněné změny staří i noví poplatníci pocítí již během roku 2024, kdy budou muset daň z nemovitostí ve lhůtách stanovených § 15 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, tzn. většinou do 31. května 2024, státu uhradit.

autor: Mgr. Pavel Piňos