Novela autorského zákona schválena Poslaneckou sněmovnou

Novela autorského zákona, schválená Poslaneckou sněmovnou dne 23.9.2014 (po navrácení ze Senátu s pozměňovacími návrhy), transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27.9.2011, kterou se mění Směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25.10.2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.

Předmětná novela tak prodlužuje dobu trvání majetkových práv umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaných na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let. Dále dochází k posílením některých práv výkonných umělců (např. právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce, zákaz srážek z vyplacených záloh…).

Novela rovněž zavádí pojem „osiřelého díla“, tj. díla, jehož autor není určen nebo není nalezen ani důsledným vyhledáváním a upravuje postup, jakým dílo tento status získá a zákonnou licenci opravňující k jeho užívání.

Návrh v současnosti míří k prezidentu republiky.

autor: Mgr. Martina Jedličková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *