Návštěva lékaře v pracovní době

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro jiné důležité překážky v práci. Okruh překážek v práci stanoví nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se vymezuje okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, mezi které náleží i vyšetření nebo ošetření u lékaře.

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne v takových případech na nezbytně nutnou dobu při splnění následujících podmínek:

1)            vyšetření nebo ošetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení;

2)            zdravotnické zařízení je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil;

3)            zdravotnické zařízení je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout; a

4)            vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu․

Bylo-li vyšetření nebo ošetřeni provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu potřebnou pro provedení vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení.

V případě, kdy nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, nelze zaměstnanci pracovní volno a náhradu mzdy poskytnout. Takovým případem může být například návštěva pedagogicko-psychologické poradny a za určitých podmínek i rehabilitace. Standartní rehabilitace totiž většinou následuje po vyšetření nebo ošetření a má povahu léčení, které provádějí zpravidla nelékařští zdravotničtí pracovníci a zaměstnanci tedy nevzniká automaticky právo na pracovní volno ani náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Naproti tomu ale účast zaměstnance na komplexním, periodickém nebo kontrolním rehabilitačním vyšetření prováděném lékařem je třeba považovat za účast zaměstnance na vyšetření nebo ošetření, v souvislosti s nímž mu právo na (placené) pracovní volno vzniká.

Zaměstnavatel může v rámci zaměstnaneckých benefitů právo na placené volno přiznat i v případech, kdy by zaměstnanci nenáleželo. Je třeba vždy ale zachovávat rovné podmínky pro všechny zaměstnance a přiznávat takový benefit všem zaměstnancům bez rozdílu. Primárně si má ovšem zaměstnanec vždy vyšetření nebo ošetření zajistit mimo pracovní dobu, je-li to možné.

autor: Mgr. Tereza Vochtová