Návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 27.8.2014 vláda schválila návrh novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely je přehodnocení okruhu trestných činů, za něž může být právnická osoba trestně postižitelná. Stěžejní změnou je tak úprava koncepce pojetí trestní odpovědnosti, kdy namísto dosavadního pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, bude zákon obsahovat negativní výčet trestných činů, které právnické osobě nebude možné přičítat (tedy především trestné činy, u nichž je to, s ohledem na jejich, povahu vyloučeno – např. dvojího manželství (§ 194 TrZ), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 TrZ), zanedbání povinné výživy (§ 196 TrZ), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 TrZ), vlastizrady (§ 309 TrZ), apod.).

Novela dále rozšiřuje katalog trestných činů, u nichž je vyloučen zánik trestní odpovědnosti, promlčení výkonu trestu a účinná lítost. Znění návrhu novely, včetně důvodové zprávy, je dostupné zde: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9JEJPD1H.

autor: Mgr. Martina Jedličková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *