Mgr. Šindelková publikovala v tištěné podobě e-pravo.cz

Mgr. Martina Šindelková, která v advokátní kanceláři HSP & Partners vykonává svou praxi jako advokátní koncipientka, publikovala v tištěné podobě EPRAVO.CZ, čtvrtletníku EPRAVO.CZ MAGAZINE. Ten vychází v nákladu 25 000 tištěných a 35 000 elektronických výtisků, které jsou zdarma distribuovány na právníky na různých pozicích, představitelům veřejného sektoru a managementu TOP 1000 českých podniků.

Mgr. Šindelková informovala čtenáře, jak správně včlenit dodací doložky INCOTERMS do smlouvy.

Článek si můžete přečíst zde http://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2015_E4_web.pdf na str. 96-97.