Lhůta pro podání návrhu na zastavení exekuce

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.2.2014, sp.zn. 21 Cdo 3439/2013.

V tomto rozhodnutí se Nejvyšší soud České republiky zabýval otázkou kvalifikace lhůty uvedené v ust. § 55 odst. 1 exekučního řádu, tedy lhůty pro podání návrhu na zastavení exekuce, když dospěl k závěru, že tato lhůta není lhůtou prekluzivní, ale toliko lhůtou, která by měla vést povinné k tomu, aby podávali návrh na zastavení exekuce včas a exekuci zbytečně neprodlužovali.

Autor: Mgr. Jakub Jančovič