Legislativní novinky v daňovém právu 2020

Od 1. ledna 2020 začaly platit v českém daňovém právu některé legislativní novinky. Týkají se např. daně z přidané hodnoty (DPH), výdajových paušálů nebo minimální mzdy.

Rychlé opravy DPH

V souvislostí s novelou evropské směrnice o DPH mají od 1. ledna 2020 všechny členské státy EU povinnost implementovat do své národní legislativy tzv. quick fixes pravidla. Tento krok má přispět ke sjednocení a zjednodušení DPH pravidel obchodování se zbožím v rámci EU. Opravy se týkají konsignačních skladů, přiřazení přepravy u řetězových obchodů, podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu – DPH identifikačního čísla a prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

„Nejvíce diskutovanou změnou jsou nová pravidla prokazování přepravy zboží z jiného členského státu. Nařízení Rady EU přímo stanovuje, jaký minimální počet dokladů a které doklady musí dodavatelé schraňovat a archivovat tak, aby byli schopni doložit oprávnění uplatnění osvobození od DPH.

Snížená sazba DPH na vybrané zboží a služby

V roce 2020 se u mnoha produktů mění sazba daně z přidané hodnoty. Od 1. ledna 2020 se z první (15 %) do druhé (10 %) snížené sazby přesouvá dodání tepla a chladu. Následně dochází od 1. května 2020 ke snížení sazby z 15 % na 10 % v případě pitné vody, vodného a stočného, stravovacích služeb, úklidových služeb v domácnostech, domácí péče a e-knih. Ke stejnému datu dochází také k výraznému snížení sazby DPH z 21 % na 10 % u vybraných řemeslných služeb jako jsou oprava jízdních kol, obuvi a oblečení nebo kadeřnické a holičské služby. Daň se snižuje i u točeného piva v rámci stravovacích služeb.

„Snížení sazby DPH se týká především zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně. Nižší sazba DPH by dle důvodové zprávy měla znamenat nižší stimul vyhnout se dani. Zároveň se zavedením snížené sazby daně z přidané hodnoty dojde pro dotčené plátce ke zmírnění vyšších nároků v souvislosti se zavedením 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb.

Výdajové paušály u podnikatelů a živnostníků

Všichni podnikatelé, živnostníci a pronajímatelé budou moct už za rok 2019 uplatnit paušální výdaje z hranice příjmů 2 mil. Kč. Jedná se o dvojnásobné zvýšení hranice příjmů pro uplatnění maximální výše výdajových paušálů a tím návrat ke stavu z roku 2017. V praxi to znamená, že podnikatelé uplatňující nejvyšší 80 % paušál budou moct uplatnit výdaje až do částky 1,6 mil. Kč, a naopak ti s nejnižším 30 % paušálem uplatní náklady až do 600 tisíc Kč.

Zvýšení minimální mzdy

K 1. lednu 2020 se zvýšila minimální mzda na částku 14.600,- Kč měsíčně.

autor: Mgr. Pavel Piňos