JUDr. Příkazská v Lidových novinách: Odpovědnost za své jednání nesou primárně sami spotřebitelé

Pravidelná příloha Lidových novin Právo a justice otiskla dne 11.3.2019 vyjádření JUDr. Lenky Příkazské k problematice exekucí. V článku s názvem „Česko uniká z pasti exekucí“ se mimo jiné dozvíte, že v naší zemi významně klesl počet zahájených exekucí. Hlavní příčinou tohoto pozitivního trendu je vysoká míra zaměstnanosti a „odlužovací“ novela. Podle JUDr. Příkazské by spotřebitelé měli být vedeni k tomu, že odpovědnost za dluhy nelze přenést na jiný subjekt a očekávat zásah státu. Odpovědnost za své jednání nesou primárně sami a úlohou státu je zajistit férové a spravedlivé prostředí. Nález je podle ní jedním z nejvýznamnějších výkladových zdrojů. Obává se ale, že přehnaný ochranářský přístup může zamezit v přístupu k úvěrům právě pro ty jednotlivce, které stát hodlal chránit a nevrhnul je do neregulované oblasti poskytování zápůjček. V konečném důsledku by to zadlužnost společnosti prohloubilo. Celé znění článku naleznete zde.