Jak se může zaměstnavatel zbavit nevyhovujících zaměstnanců?

Tak na tuto otázku hledala odpověď JUDr. Lenka Příkazská ve svém článku, který vyšel 29.4.2019 v Lidových novinách. Poukazuje mimo jiné na to, že při projednávání novelizace zákoníku práce v Poslanecké sněmovně zazněly jen nesmělé návrhy, jak zjednodušit ukončování pracovních poměrů ze strany zaměstnavatele. JUDr. Příkazská připomíná, že zaměstnanec může dát výpověď v podstatě kdykoliv a zaměstnavatel mu musí vyhovět. Zaměstnavatel však situaci rozhodně tak jednoduchou nemá. Zákoník práce totiž poskytuje zaměstnanci jako slabší straně pracovněprávního vztahu ochranu a pro skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele stanoví poměrně přísná pravidla.

Častým důvodem ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je nadbytečnost. Z pohledu judikatury Nejvyššího soudu je ale tento důvod nadužíván. Podle JUDr. Příkazské dokonce soudy vyslovily názor, že za situace, kdy činnost vykonávanou zaměstnancem před organizační změnou zaměstnavatel i nadále potřebuje a kdy tato činnost má být nadále zajišťována jinými zaměstnanci, není rozhodnutí zaměstvatele o organizační změně dostatečným podkladem pro skončení pracovního  poměru výpovědí pro nadbytečnost. Přitom tento postoj do značné míry zasahuje do suverenity zaměstnavatelů. Celý článek najdete níže.