Jak dlouho je možné prodávat vejce?

V rámci naší advokátní praxe se občas setkáme i s poněkud netradičními tématy… Před několika dny jsme řešili zapeklitý problém. Jeden z našich klientů se na nás obrátil s dotazem, jak dlouho je možné prodávat vejce s ohledem na datum jejich spotřeby. Selský rozum říká, že po celou dobu jejich minimální trvanlivosti. Jak je to ale správně podle platné české legislativy?

Dříve se prodejci potravin řídili vyhláškou č. 326/2001 Sb. (Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g) h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, která mj. říkala, že „čerstvá vejce lze prodávat nejpozději 7 dnů před dnem uplynutí data minimální trvanlivosti.“ Novelou provedenou vyhláškou č. 169/2009 Sb. bylo ale toto nařízení zrušeno.

Provedli jsme tedy malý průzkum a se svým dotazem se obrátili na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Jak nás informovali její zástupci, uvádění vajec třídy A do oběhu v současné době řeší předpisy Evropské unie, a to konkrétně nařízením č. 589/2008, v platném znění, které dle čl. 12 odst. 1 písm. d) určuje datum minimální trvanlivosti vajec na nejdéle 28 dnů po snášce.

Provozovatelé potravinářských podniků ale musí dle nařízení č. 853/2004 čl. 3 odstavce 1 splňovat i příslušná ustanovení příloh II a III. A právě podle přílohy III oddílu X kapitoly I bodu 3 uvedeného nařízení musí být vejce dodána spotřebiteli do 21 dnů po snášce.

Podle závazného stanoviska Státní zemědělské a potravinářské inspekce tedy „lze vejce třídy A prodávat nejpozději 7 dnů před uplynutím data minimální trvanlivosti“.

autor: Bc. Anna Vojzolová

námět: JUDr. Lenka Příkazská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *