Digitalizace občanky je již na dohled

Vládní návrh novely zákona č. 12/2020 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů byl dne 20.12.2023 schválen senátem a dva dny později podepsán prezidentem republiky. Účinnost jeho první části nastane 15 dní po zveřejnění ve Sbírce zákonů, tj. v druhé polovině ledna 2024. Tou dobou by již měla být k dispozici rovněž mobilní aplikace eDoklady. Více zde: https://edoklady.gov.cz/

O co se jedná ?

Dlouho avizovaná elektronizace identifikačních průkazů a dokladů znamená, že k prokázání relevantních skutečností již nebude nutné nosit fyzický průkaz, postačí aplikace v mobilním telefonu. Prvním dokladem, kterého se digitalizace týká, je občanský průkaz, v budoucnu by měly následovat i další dokumenty.

Jak to bude fungovat?

Jako běžná mobilní aplikace. Namísto předloženého fyzického průkazu občan ukáže QR kód, ověřovatel údajů bude mít čtecí aplikaci, přičemž další komunikace bude probíhat přes Bluetooth. Přihlašování bude realizováno pomocí biometrie, pro případ, že by selhala bude rovněž možné nastavit pin. Při ztrátě nebo odcizení telefonu by aplikace eDoklady měla jít odpojit prostřednictvím Portálu občana. Data budou rovněž šifrována.  Aplikace bude určena pouze k prezenčnímu prokazování totožnosti, přičemž její využívání bude na bázi dobrovolnosti, tj. občan si může zvolit variantu i nadále užívat fyzický průkaz.

Kdo je povinen akceptovat  digitální verzi průkazu?

S účinností zákona vznikne povinnost akceptovat digitální stejnopis průkazu (prostřednicím aplikace) ústředním správním úřadům (např. ministerstva, či ÚPV, ÚOHS, Energetický regulační úřad).

Od 1.7.2024 se povinnost rozšíří o ostatní státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností, policii, soudy, finanční úřady, úřady práce, ČSSZ, živnostenské, katastrální a matriční úřady.

Od 1.1.2025 vznikne povinnost akceptace rovněž ostatním osobám, kterým právní předpis ukládá ověřit totožnost (např. okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, notáři, banky a další).

Ostatní soukromé subjekty mohou přistoupit k akceptaci digitální verze občanského průkazu již od účinnosti novely zákona, a to na principu dobrovolnosti.

Čím se digitální verze liší od fyzického průkazu?

Digitální stejnopis průkazu bude sloužit k totožným účelům jako fyzický průkaz, tj. k prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu, a bude mít tytéž právní účinky. Kromě zjevného odpadnutí nutnosti mít doklad fyzicky u sebe, tvůrci novely zákona o právu na digitální služby od novinky slibují nemožnost zfalšování dokladu a větší kontrolu občanů nad tím, jaké údaje komu předávají – např. když bude nutné ověřit pouze věk, lze odmítnout sdělení jména či adresy.

Lze využít i pro cestování po EU?

Nikoliv.  Mimo území České republiky bude potřeba mít stále fyzický průkaz (občanku), popř. pas. Aplikace eDoklady však mám být „předskokanem“ evropské peněženky digitální  identity eWallet, jejíž vydání by po novelizaci nařízení eIDAS měly zajistit členské státy, a která by v budoucnu měla obsahovat doklady jako řidičský průkaz, diplomy, rodný list a další, které by následně byly uznávané i v ostatních členských státech Evropské unie.

Od 1.1. s sebou řidiči, kteří jsou držiteli platného řidičského průkazu ČR a jejichž vozidlo je zapsáno v registru silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nemusí vozit řidičský, ani malý technický průkaz (tuto povinnost ruší novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu). Již zanedlouho budou moci doma nechat rovněž fyzickou občanku. Rok 2024 tak lze bez nadsázky již nyní označit za rok přelomovým na poli dokladů.

autor: Mgr. Martina Švecová