Mgr. et Mgr. Miloslav Tichý

Miloslav Tichý je členem našeho týmu od listopadu 2021. V témže roce absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, předtím v roce 2012 magisterský obor Marketing na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci studia práva absolvoval trestněprávní kliniku a stáž v olomoucké advokátní kanceláři zabývající se občanským právem. Působí v orgánech akciových společností a má rovněž zkušenosti z veřejné správy. Jako advokátní koncipient se věnuje všem oblastem práva. Zajímá se však především o obchodní právo, marketingové a mediální právo, právo informačních technologií a právo veřejných zakázek.

Díky svým mnohaletým zkušenostem v oboru marketingu a public relations se u nás Miloš věnuje také marketingové komunikaci. Volný čas tráví nejraději se svým synem, na výletech nebo aktivně sportem.