Nároky cestujících při významném zpoždění letu

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval o předběžné otázce vznesené Městským soudem v Praze. Byť bylo těžištěm předběžné otázky posouzení výkladu pojmu „provozující letecký přepravce“, soudní dvůr se znovu vyjádřil k výkladu pojmu „let“ pro účely posouzení náhrady podle čl. 7 Nařízení (ES) č. 261/2004. K tomu soudní dvůr uvedl, že „je třeba zaprvé připomenout, že let s jedním nebo více navazujícími lety, které jsou předmětem jediné rezervace, představuje pro účely nároku cestujících na náhradu podle nařízení č. 261/2004 jeden celek (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 31. května 2018, Wegener, C‑537/17, EU:C:2018:361, body 18 a 19 a citovaná judikatura) s tím důsledkem, že se použitelnost nařízení č. 261/2004 posoudí se zřetelem k původnímu místu odletu a cílovému místu určení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 31. května 2018, Wegener, C‑537/17, EU:C:2018:361, bod 25).“

V souladu s odůvodněním Nařízení (ES) č. 261/2004, kdy je cílem zajištění vysoké úrovně cestujících, je tak třeba na lety s mezipřistáním vždy hledět optikou rezervace a let chápat jako přesun z místa odletu do místa určení (i za situace, kdy je let proveden dílčími lety s několika mezipřistáními). Toto považujeme za podstatné např. při výpočtu ortodromické dráhy letu.

Pokud byl Váš let významně zpožděn a spadáte-li mezi cestující, kteří mají nárok na náhradu škody ve smyslu Nařízení (ES) č. 261/2004, zajistíme, abyste obdrželi příslušnou výši náhrady. Neváhejte se tak na nás kdykoliv obrátit.

autor: Mgr. Milan Jelínek