Mgr. Martina Švestková

Mgr. Martina Švestková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od r. 2004 pracovala na pozici právníka pro Statutární město Přerov, a to i jako zástupkyně vedoucí odboru právního.

Od března r. 2017 rozšířila Martina kolektiv advokátní kanceláře HSP & Partners, jako advokátní koncipientka zde vykonává generální právní praxi. Pasivně ovládá anglický jazyk.

 

Koncipienti