Mgr. Jakub Stáňa

Mgr. Jakub Stáňa vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Policejní akademii ČR v Praze. Již při studiu působil jako praktikant a poté jako advokátní koncipient v brněnské advokátní kanceláři Tesařová & Kubíková s.r.o., kde se věnoval zejména právu občanskému, obchodnímu, rodinnému a insolvenčnímu. Jakub se poté na dva roky stal interním právníkem ve společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. působící v oboru dodávek elektřiny a zemního plynu. Jeho hlavní odpovědností bylo zajišťování právní podpory v obchodních vztazích společnosti a vedení korporátní agendy. Po této zkušenosti se Jakub vrátil do advokacie a začal pracovat jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Martina Páska Ph.D., kde dále prohluboval svou praxi v právu občanském, obchodním, právu veřejných zakázek a také v právu restitučním.

Jakub se v současné době věnuje právu občanskému a obchodnímu včetně práva korporátního. Aktivně hovoří anglicky.

Koncipienti a právní asistenti