K institutům přistoupení dalšího účastníka řízení a záměna účastníků řízení

Z konstantní judikatury Nejvyššího soudu České republiky se podává, že nelze zaměňovat instituty přistoupení dalšího účastníka řízení dle ust. § 92 odst. 1 občanského soudního řádu a záměny účastníků dle ust. § 92 odst. 2 občanského soudního řádu. Nejvyšší soud zaujal jednoznačné stanovisko vyjádřené v usnesení ze dne 15.2.2006, sp. zn. 29 Odo 119/2006, a též v usnesení ze dne 7.12.2005, sp. zn. 21 Cdo 1421/2005, že [j]e-li při rozhodování o navrženém přistoupení do řízení zřejmé (nepochybné), že dosavadní žalovaný již v době zahájení řízení nebyl ve sporu pasivně věcně legitimován, nejsou splněny podmínky k tomu, aby soud připustil přistoupení dalšího účastníka na jeho stranu“a že takovým návrhem na přistoupení dalšího účastníka je obcházen institut záměny účastníků v případě, což je nepřípustné.

Navzdory této ustálené judikatuře Nejvyššího soudu České republiky jsou i v současnosti podávány návrhy na přistoupení dalšího účastníka obcházející institut záměny účasntíků řízení, kterými se žalobce pokouší bez souhlasu původního žalovaného zhojit vlastní chybný postup, kdy při podání žaloby označil jako žalovaného nesprávnou osobu, a to aniž by bylo pro něj nepřívětivě rozhodnuto o nákladech řízení.

autor: Mgr. Martina Šindelková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *