Váš průvodce novým občanským zákoníkem

Od 1.1.2014 došlo k zásadní změně v oblasti (nejen) civilního práva. Důvodem je nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který natrvalo změnil způsob nahlížení na občanské právo jako takové. Tento rozsáhlý kodex čítající 3081 paragrafů přináší mnoho novot a v mnoha ohledech bude jeho interpretace spojena se značnými obtížemi. Tým naší advokátní kanceláře se na tuto změnu dlouhodobě připravoval a je tak připraven poskytnout svým klientům adekvátní právní pomoc s problémy, které nový občanský zákoník přinesl či v budoucnu přinese.

Nenechte se touto právní revolucí zaskočit a obraťte se na naše profesionály, kteří budou Vašimi průvodci spletitým bludištěm více než třech tisíc ustanovení.

Pro bližší informace, radu či právní pomoc nás neváhejte kontaktovat.