Privátní klienti

Mezi jednu z nejvýznamějších služeb poskytovanou naší advokátní kanceláří řadíme rovněž komplexní a univerzální právní poradenství skupině vybraných jednotlivců – fyzických osob. Za tímto účelem naše advokátní kancelář vyčlenila úzký tým advokátů, který pod vedením vedoucího společníka JUDr. Květoslava Hlíny poskytuje maximálně flexibilní, diskrétní a rychlé řešení dle individuálních požadavků klienta.

Vedle tradičních právních služeb nabízí tento tým rovněž nadstandardní poradenství v osobní a rodinné oblasti (správa movitého i nemovitého majetku, dědické řízení, rozvodové řízení), jakož i v oblasti práva trestního a přestupkového a v neposlední řadě také soudních či rozhodčích sporů.

Garantem maximální kvality poskytovaných služeb je osoba vedoucího společníka JUDr. Květoslava Hlíny, který trvale poskytuje výše zmíněné služby úzké skupině našich klientů.

V případě, že Vás naše nabídka tohoto typu služeb zaujala, neváhejte se se svými požadavky obrátit přímo na vedoucího společníka naší advokátní kanceláře.