Komplexní řešení každého problému

Naše advokátní kancelář si je vědoma toho, že každý případ je jedinečný, a v tomto ohledu je rovněž přistupováno k jeho řešení. Spousta právních jednání má mimo jiné značný dopad do daňové sféry konkrétního subjektu. Při analýze daného případu a navržení jeho řešení pak naši advokáti zvažují nejen přímé, ale rovněž všechny nepřímé důsledky, které bude dané řešení pro klienta mít.

V rámci poskytování našich služeb tak klademe maximální důraz na komplexnost řešení každého jednotlivého případu či zadání a v oblastech, které přesahují hranice naší specializace, úzce spolupracujeme s notářskou, exekuční, daňovou, realitní a patentovou kanceláří a finančními poradci.

Mezi naše nejbližší spolupracovníky v této oblasti patří:

JUDr. Marcela Veberová, notářka
adresa: Fryštátská 81/78, 733 01 Karviná – Fryštát
tel: + 420 596 313 391
e-mail: veberova@volny.cz
web: http://www.notar-veberova.cz/

HSP účetní a daňová kancelář a.s.
adresa: Čechova 1184/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
tel: + 420 731 548 205
e-mail: urbanek@akhsp.cz
web: www.akhsp.cz