Category Příspěvky a články

KORONAVIRUS: Vládní „liberační daňový balíček“

Vláda 15.3.2020 schválila v souvislosti s nouzovým stavem tzv. „liberační daňový balíček“, který reaguje na současnou situaci. Ten by měl daňovým poplatníkům z řad fyzických osob i podnikatelů ulehčit život. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1.

Celý článek →

KORONAVIRUS: Posílání „datovkou“ je zdarma

Vítáme usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 275. To s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek →

KORONAVIRUS: Ošetřovné pro OSVČ, změny v zaměstnávání cizinců

Vláda České republiky schválila dvě klíčová usnesení: A) Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné Cílem podpory je finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní. Podrobné informace naleznete zde. B)

Celý článek →

Práva osob zúčastněných na řízení požadovat nařízení ústního jednání

Mezi subjekty soudního řízení správního řadíme mimo „klasické“ subjekty, tj. žalobce a žalovaného, i tzv. osoby zúčastněné na řízení (dále též „ZÚČOS“). Za tyto jsou chápány osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo naopak tím, že dané rozhodnutí vydáno nebylo, a dále i ty osoby, které mohou být

Celý článek →

Není povinností platit poplatek za každé rádio hrající v provozovně!

Tento příspěvek navazuje na nedávné další rozhodnutí týkající se problematiky autorského práva, konkrétně povinnosti uzavřít licenční smlouvu s kolektivním správcem z důvodu veřejného zpřístupňování hudební produkce. Fakticky se jedná o nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. prosince 2019, sp. zn. III. ÚS 1598/19 (dále jen „Nález“), který vzešel ze sporu o vydání bezdůvodného obohacení za neoprávněný zásah do

Celý článek →

Pražský dopravní podnik uspěl u Nejvyššího soudu ČR

Naše advokátní kancelář by se ráda podělila o velký úspěch, kterého dosáhla při zastupování společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále také jako DPP), v jednom ze sporů o výstupy ze stanic metra. Dopravnímu podniku bude vráceno cca 24 mil. Kč, které po něm neoprávněně žádala společnost Koruna Palace Assets a.s. Nejvyšší soud ČR

Celý článek →

Zjednodušení zakládání nízkokapitálových společností s ručením omezeným se blíží

Poslanci v úterý 21. ledna 2020 na své 40. schůzi projednávali mj. i novelu zákona o obchodních korporacích (Senát ji Poslanecké sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy). Jednou z novinek, které návrh novely i po zásahu horní komory Parlamentu České republiky obsahuje, je možnost splatit vklad do společnosti s ručením omezeným i jiným způsobem v případě, kdy nepřesáhne

Celý článek →

Uspěli jsme u Ústavního soudu České republiky ve sporu proti OSA

Mgr. Štěpán Schenk, společník naší advokátní kanceláře, uspěl ve spolupráci s Mgr. Tomášem Kadlecem s ústavní stížností podanou ve sporu našeho klienta, společnosti CHARLEY FASHION s.r.o., proti kolektivnímu správci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen „OSA“). Ústavní soud ČR na základě podané ústavní stížnosti vyslovil porušení práva na soudní ochranu

Celý článek →

K možnosti trestního postihu za pomluvu

Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí – nálezu ze dne 5.11.2019, vydaném pod sp. zn. II. ÚS 474/19, vymezil k možnosti trestního postihu za pomluvu. Dle § 184 trestního zákoníku platí: (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné

Celý článek →

Next Page → ← Previous Page