Category Novinky

Pomáháme potřebným

Advokátní kancelář HSP & Partners dlouhodobě podporuje různé charitativní projekty. Jednou z organizací, kterým pomáhá, je pražská Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, na níž studují hudbu talentovaní zrakově postižení studenti. „Kromě toho, že škole poskytujeme právní služby „pro bono“, finančně jí přispíváme také na různé akce,“ uvedla JUDr. Lenka Příkazská, společník HSP & Partners (na

Celý článek →

Oznámení o uložení projektu změny právní formy Společnosti

Společnost HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29453101, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77695 Tímto v souladu s probíhajícím procesem změny právní formy Společnosti z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným dle ustanovení § 33a

Celý článek →

HSP & Partners znovu ve špičce: Ocenění v soutěži Právnická Firma Roku 2023!

Naše advokátní kancelář byla letos opět úspěšná v prestižní soutěži Právnická firma roku, která je tradiční příležitostí, jak poměřit síly s dalšími excelentními advokátními týmy. Již šestnáctý ročník soutěže, pořádané společností EPRAVO.CZ, se uskutečnil v prostorách Paláce Žofín dne 6. listopadu. S hrdostí oznamujeme, že HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s. byla již poněkolikáté vyhodnocena

Celý článek →

epravo.cz: O vybraných novinkách v zadávání veřejných zakázek

Právo omezit lhůtu pro podávání námitek proti zadávacím podmínkám na 72 hodin před uplynutím lhůty pro podání nabídek, povinnost zadavatele poskytnout údaje o číselných údajích z nabídek, pokud o to účastník zadávacího řízení písemně požádá po skončení lhůty pro podání nabídek, či zmírnění opatření při neoznámení změn v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek –

Celý článek →

Právo na náhradu škody způsobené porušením zákazu konkurence nezaniká po uplynutí lhůty jednoho roku

V následujícím článku bychom chtěli nejen naše klienty upozornit na Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2022, sp. zn. 21 Cdo 1316/2021 (dále jen „Rozsudek“). Nejvyšší soud se v Rozsudku zabývá výkladem ustanovení § 432 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“ nebo jen „o.z.“), které upravuje zákaz konkurence zástupce podnikatele. Dále

Celý článek →

Rozhovor s JUDr. Lenkou Příkazskou v The Business Soirée

Redaktor prestižního magazínu The Business Soirée, který informuje o politice, ekonomice, mezinárodních vztazích a životním stylu, přináší rozhovory s významnými osobnostmi politiky, byznysu, sportu i kultury, opět zpovídal partnerku advokátní kanceláře HSP & Partners JUDr. Lenku Příkazskou. Rozhovor se točil nejen kolem celosvětové epidemie koronaviru, Lenka ale dala i nahlédnout „pod pokličku“ naší kanceláře. Čtenáři a předplatitelé

Celý článek →

JUDr. Veronika Suchomelová: Nová posila pražského týmu

JUDr. Veronika Suchomelová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017. V roce 2019 získala na téže právnické fakultě po složení rigorózní zkoušky titul JUDr. Již v průběhu studií získala zkušenosti v advokátní kanceláři zabývající se vymáháním pohledávek a rovněž v kanceláři insolvenčního správce, v níž pracovala po celou dobu své koncipientské praxe.

Celý článek →

10 otázek pro … Lenku Příkazskou

Co má na své práci nejraději, jakým způsobem relaxuje, čím by byla, kdyby nebyla právníkem? 10 zvídavých otázek si na JUDr. Lenku Příkazskou, partnerku naší advokátní kanceláře HSP&Partners, připravila redakce eprava. Vybrala si ji mimo jiné proto, že koncem roku 2020 ji měsíčník Právní rádce zařadil do seznamu významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým

Celý článek →

← Previous Page