Mgr. Klára Voznicová

Mgr. Klára Voznicová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006. Po studiích působila jako právník na Ministerstvu dopravy, odboru pozemních komunikací, oddělení silničního správního úřadu a dopravního inženýrství, kde se věnovala především zastupování státu jako speciálního stavebního úřadu. Po ročním působení ve státní správě přešla do CzechInvestu, agentury pro podporu podnikání a investic, kde působila jako podnikový právník. V roce 2008 zahájila svou advokátní koncipientskou praxi, kterou vykonávala v několika významných advokátních kancelářích působících v Praze, především v advokátní kanceláři Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři se sídlem na Praze 5, kde získala základy ze všech právních odvětví. Od úspěšného složení advokátních zkoušek v roce 2013 se plně věnuje advokacii, se zaměřením na generální praxi.

Mgr. Voznicová poskytovala během své kariéry právní poradenství bankám, ale i jiným společnostem, a to v rozsahu bankovního práva a korporátního práva obchodních závazků. Coby samostatný advokát spolupracovala od září 2016 do října 2019 s advokátní kanceláří GÜRLICH & Co., kde se zaměřovala především na zastupování klientů v rámci soudních sporů v oblasti náhrady škody velkého rozsahu, sporovou a smluvní agendu.

V advokátní kanceláři HSP & Partners vykonává svou praxi advokáta ve všech oblastech práva, přičemž její specializací jsou především litigace, právo nemovitostí a obecná smluvní agenda. Hovoří aktivně anglicky.

T: +420 605 292 332
e-mail: voznicova@akhsp.cz

Advokáti